Soru 1

Aşağıdaki bağış ve yardımlardan hangisi beyan edilen kazancın %5 ile sınırlı olarak indirilir?