Soru 1

Aşağıdaki araçlardan hangisinin MTV'si Gelir ve Kurumlar vergisi matrahından indirilemez?