Aşağıdaki gelir çeşitlerinden hangisinde gelirin elde edilmesi tahsil esasına bağlanmamıştır?