Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre özel usulsüzlük cezası kesilmesini gerektirir?